ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาจักรเวชภัณฑ์

MAHACHAK VEJAPHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003270
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
30/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 161-163 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์