ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวิศวกรรม

ASIA CONSTRUCT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003237
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 238 ถนนพะเนียง ใกล้วัดสุนทรธรรมทาน แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่