ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยวัฒนา

SANG THAI VATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003199
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
23/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 51 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 44 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10739 การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ที่ทำจากน้ำตาล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น