ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มลิบ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003164
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
22/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 42 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ