ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะกิจค้าสัตว์

THANAKIT KASART LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะกิจค้าสัตว์ (ID: 0103502003075) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/6/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 14 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสัตว์มีชีวิต มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502003075
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/6/2502 พ.ศ.
(65 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
19/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต

บริษัทที่คล้ายคลึง