ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรชัย

MITR CHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002974
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 66/1 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์