ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิพานิช

POTHI PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002958
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 416/11 ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์