ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซนทรัลเรปรีเซนเตชั่น

CENTRAL REPRESENTATION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002761
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
9/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1427 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง