ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวคุงเฮง

NEW KUNG HING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002729
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 155 ถนนเนาว์รัตน์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง