ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาคิง

KING DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002711
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1972 ซอยข้าวหลาม ถนนทรงวาด แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์