ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญโภคภัณฑ์

CHAROEN POKPHAND LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002702
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
5/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 283/7-283/12 ชั้น 3 ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต