ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญแสง อิมปอร์ตแอ้กซ์ปอร์ต

CHUN SING IMPORTERS AND EXPORTERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002699
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 717-719 ถนนไมตรีจิตร์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์