ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำไทยเลิศ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002575
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/5/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
28/5/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14/1 ซอยธรรมมา แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46317 การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด