ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเสรีพลาสติค

CHAI SAELEE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002559
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/5/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/5/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 212/31 ซอยอำนวยสุข ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22299 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น