ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังคิงส์

KING'S PALACE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002541
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
26/5/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 691-693 ถนนภานุรังษี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง