ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูวิทย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002427
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน ที่แล้ว)
13/5/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 130,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 141 ถนนตีทอง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43309 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น