ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอลเลน

ELLEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002419
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2502 พ.ศ. (65 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
13/5/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 36 ถนนพัฒนพงศ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ