ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ไทยยนต์

THAI MECHANICAL EQUIPMENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002401
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
12/5/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 468 ถนนบำรุงเมือง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ