ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างไม้ไท้ฮั่วฮง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างไม้ไท้ฮั่วฮง (ID: 0103502002362) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/5/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 26/1 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502002362
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/5/2502 พ.ศ.
(65 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/5/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง