ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แหลมทองไทย

LAEM THONG THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002303
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/5/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/5/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 310-312 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ