ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง เซอร์วิส

CENTRAL ADVERTISING SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002273
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
30/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40/4 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา