ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบางกอกเทรดดิ้ง

INDUSTRY BANGKOK SERVICE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002265
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/4/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 71/3 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง