ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นต์หลุยก่อสร้าง

ST. LOUIS CONSTRACTOR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002117
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/4/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
20/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 83 ถนนเซ็นต์หลุย ซอย 2 แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย