ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างเพชรพลอยการช่าง

SAWANG LAPIDARY WORKS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002095
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/4/2502 พ.ศ. (65 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
17/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 123 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ