ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลท์ สัปพลาส์

WEALTH SUPPLIES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002001
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/4/2502 พ.ศ. (65 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
10/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 31 (ชัยบน) ถนนสุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น