ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิพัฒน์เทรดดิ้ง

VIPATANA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001960
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 65 ซอยวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์