ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮ่งฮงไถ่

HENG HONG TIH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001790
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 45,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 4669/10 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46317 การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด