ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001781
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29 ถนนจันทร์ สะพานที่ 2 แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 19201 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม