ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวโกศลพาณิชย์

NEW KOSOL PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001625
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 983-987 ถนนเจริญสุข แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47522 ร้านขายปลีกสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์