ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินัยก่อสร้าง

VINAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001528
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1057 ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย