ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทอผ้าเสื้อยืดซินฮั้ว

SINHUT WEVINIG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001510
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
17/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 35 หมู่ที่ 15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก