ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งม่งเฮง

TUNG MONG HENG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งม่งเฮง (ID: 0103502001480) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/3/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 494/6-7 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน มีทุนจดทะเบียน 1,800,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502001480
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/3/2502 พ.ศ.
(65 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
16/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง