ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมิตรพันธ์

MITTAPAN HOTEL LIMITED PARTNERHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001471
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 173 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด