ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปองค้าสัตว์

SOMPONG LIVESTOCK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001447
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 323 ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต