ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางตรอกจันทร์เอเซีย

ASIA RUBBER LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางตรอกจันทร์เอเซีย (ID: 0103502001439) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/3/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3929 ถนนตรอกจันทน์สะพาน 2 แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตรองเท้าหนัง มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502001439
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/3/2502 พ.ศ.
(65 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
16/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
15201 การผลิตรองเท้าหนัง

บริษัทที่คล้ายคลึง