ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวพงษ์

THAI HO FONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001421
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น