ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเศรษฐภัณฑ์

THAI SETAPAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001374
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 280,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 91 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น