ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งฟ้าภาพยนต์

PLAZA FILM LIMITED PARTNERHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งฟ้าภาพยนต์ (ID: 0103502001285) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/3/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 576-578 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502001285
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/3/2502 พ.ศ.
(65 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
9/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง