ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแลนด์เฟอร์นิเจอร์

THAILAND FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001251
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 116 ซอยสุวรรณสวัสดิ์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง