ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร

EKAVATRA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001170
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 102 ซอยพระยาศรี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า