ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหะภัณฑ์เทรดดิ้ง

S.SAHABHAN TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001161
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 155 ถนนไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์