ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างปารีสเซียน

PARISIAN LIMITED LARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001102
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 146-152 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและขัดเงา