ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่ยเชียงจิ๋วฮั้ง

SWEE CHIANG SPIRIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001072
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์