ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิคเทรดดิ้ง

PACIFIC TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001048
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 282/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ