ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามยันตรกรรม

MECHANICAL ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001021
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
19/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 240/11 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม 92 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25922 การกลึง กัด ไส โลหะ