ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะชัย

LOHACHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000971
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 104/20 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25922 การกลึง กัด ไส โลหะ