ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินฮั่วล้ง

SEEN HUA LONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000963
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 170,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 203-205 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ