ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนคอมเมอร์เชียลบราเดอร์ส

UNION COMMERCIAL BROTHERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000955
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 583 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง