ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนแอการา โฮเต็ล

NIAGARA HOTEL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000947
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 26 ซอยศึกษาวิทยา (สีลม 9) ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด