ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดอิจิบุซซันไกชา

DAIICHI BUSSAN KAISHA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000939
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
17/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 299 ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น